Ingatlan értékbecslés
Névjegy

Kecskeméti Sándor

   ingatlan értékbecslő

 

a Képesített Ingatlanvagyon értékelők Országos Szövetségének alelnöke PSZÁF -nál regisztrált szakértő

névjegyzéki szám. 147.

Miskolc

Megoldás Ingatlancentrum

  Mobil telefon:

        70-2424 820         

E-mail: kecskemeti@chello.hu

      Megbízási területek : 

 
Kecskeméti Sándor
 
Illetékhivatalok
 
Cégbíróságok
 
APEH
 
Okmányirodák
 
Földhivatalok
 
Földmérés
 
Borsodi települések
 
Ingatlan Közvetítő
 
Kapcsolódó hírek
Kapcsolódó hírek : Kapuzárási pánik a földeken

Kapuzárási pánik a földeken

  2014.12.07. 10:53


Kapuzárási pánik a földeken

Magyarországon sok jó minőségű föld van és kedvező a klíma. A vételár viszont nagyon alacsony, ezért volt szükség szigorú földtörvényre. A tulajdonosi szerkezetet és az agrárviszonyokat is megváltoztatja az új szabályozás: a családi gazdaságok nyernek. A piac nem fog befagyni, a föld jó befektetés lesz ezután is.

Az indoklás szerint a gazdasági társaságok helyett a magán- és családi gazdaságok erősödését akarja segíteni a kormány azzal, hogy május elsejétől csak földműves magánszemélyek vásárolhatnak termőföldet Magyarországon. De nekik sem könnyű, minden szigorodott. Május 1-jén megszűnt a külföldiek földvásárlási moratóriuma, amely tíz évvel ezelőtti uniós csatlakozásunk után biztosította Magyarország számára a piac lezárását. Ezzel együtt életbe lépett az új földtörvény, amelynek egyik sokat vitatott pontja a tulajdonszerzési szabályozásra vonatkozik. A kormány kinyilvánította: ezt az unióban kipróbált és működő szabályozások alapján gyúrta össze úgy, hogy a külföldiek földszerzését meg tudja akadályozni, miközben a hazai családi gazdaságok növekedését támogatja. Európa legszigorúbb törvénye született meg. Csak Magyarországon szól úgy a szabályozás, hogy kizárólag földműves magánszemély vásárolhat földet és csak akkor ha megműveli, bérbe nem adhatja.

Máhr András, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Szövetségének főtitkár-helyettese azt mondta: ha röviden akarná megfogalmazni a véleményét, akkor csak annyit mondana: ez a földtörvény alapvetően rossz, mivel a versenyképesség ellen hat.

„Ez a törvény a magyar és az uniós jogot is több helyen sérti – mondta Máhr András. – Ráadásul rengeteg közgazdasági, de ugyanannyi politikai abszurdumot is tartalmaz. Például kiköti, hogy aki földet vásárol, annak azt meg kell művelnie és bérbe nem adhatja, de az nem szerepel a szövegben, hogy ennek meddig kell így lennie. Vagyis ha valaki vásárol egy földet, de tíz év múlva valamilyen okból már nem tudja művelni, akkor sem adhatja bérbe. Vagy például előírja a törvény, hogy csak földműves vehet földet. Azt, aki elvégez egy ehhez szükséges tanfolyamot, vagy három éve kiváltotta az őstermelői igazolványát, azt földművesnek fogadja el a törvény, de aki mondjuk aki 25 éve dolgozik egy mezőgazdasági szövetkezetben, azt nem. Ugyanilyen abszurd, hogy az új szabályozásban kikötötték, hogy kinek lehet bérbe adni a földet, vagyis mit kezdhet valaki a saját tulajdonával."

Máhr András azt mondta: Magyarországon a 90-es években, a kárpótlás és a részaránykiadás után 2,3 millió földtulajdonos lett, a tulajdonok 80 százalékáé 5 hektár alatti terület. Ez azt jelenti, hogy több mint 1,5 millió ember rendelkezik hazánkban öt hektárnál kisebb területtel. Ha azok a hosszú távú szövetkezeti bérleti szerződések, amelyek keretében ezeket művelik, 15-20 év múlva lejárnak, nagy kérdés lesz, ki fogja a szétaprózott területeket megművelni. Másrészt szerinte az is aggályos, hogy a helyi földbizottságokban éppen olyanok ülnek, akik jogosultak vásárolni, ez pedig segíthet leverni arra a szintre az árakat, ami a vevőknek kedvez.

Raskó György agrárközgazdász szerint nem szabad gazdasági racionalitást keresni az új földtörvényben.  „Ezzel a törvénnyel az volt a kormány célja, hogy kivételezett körülmények között és versenyhelyzet nélkül földhöz juttasson körülbelül 25 ezer családot – mondta Raskó György. – Ez egy politikai cél és a törvény is csak ez alapján érthető meg. Az, hogy ezzel a külföldiektől akarták volna megvédeni a termőföldet, csak magyarázkodás. Az uniós állampolgárokat ezzel nem zárták ki, de a magyar emberek többsége számára gyakorlatilag lehetetlenné tették a földszerzést. Ez 25 ezer családi gazdálkodónak az életképességét ugyan erősíti, de a vidéket ellehetetleníti. Hosszútávon ugyanis az lesz az eredménye, hogy még kevesebb embert foglalkoztatnak majd a mezőgazdaságban, pedig a falvakban ez alapvető szociális kérdés. Ez nem most fog jelentkezni, hanem akkor, amikor a gazdasági társaságok jelenleg még élő szerződései lejárnak. Ez 600 ezer hektár földet érint az országban és legalább félmillió embert."

Arról még korai lenne biztosat állítani, hogy milyen hatással lesz a piacokra az új törvény. Az azonban gyanítható, hogy az árak egyelőre nem emelkednek. A vevők köre ugyanis nagyon leszűkült. Elemzők azonban hozzáteszik, az adás-vételi ügyletek döntő többségét eddig is ugyanez a kör adta. Ráadásul a vásárlásokhoz most kedvező hiteleket is kapnak a gazdák.

A hozzáértők ezért attól nem tartanak, hogy a piac befagy. A föld ugyanis továbbra is értékálló és a legjobb közép-hosszú távú befektetés. Az árak ugyanis az európai átlaghoz képest még mindig alacsonyak Magyarországon. Éppen ezért, ha az új törvény miatt kialakult bizonytalanságok és adminisztrációs tisztázatlanságok megoldódnak, újból lesz forgalom és a prognózisok szerint nem kisebb, mint a korábbi átlagos években. A tavalyi ugyanis egy kiugró év volt: akinek volt lehetősége földbe fektetni a pénzét, az utolsó pillanatban még szabadon megtette.

Május elsejétől sok minden változott

- Uniós állampolgárok is vásárolhatnak termőföldet. 
- Egy hektárnál nagyobb földet csak földműves vehet. 
- Az állam elővásárlási joggal rendelkezik, azt követően a szomszéd, a helyi gazdák és a 20 kilométeren belül lakó gazdák lehetnek elővásárlók. 
- Harminc helyett, hatvan napra kell kifüggeszteni a vételi szándékot az önkormányzatoknál. 
- A föld tulajdonjogát cserélni csak azonos településen lehet. 
- A földdel kapcsolatos szerződéseket csak államilag készített, sorszámozott nyomtatványon lehet elkészíteni. 
- Gyanú esetén, az ügyész jogosult pert indítani a zsebszerződések semmisségének megállapítására. 
- A földtulajdon maximális mértéke 300 hektár. 
- A földbérleti maximum mértéke 1200 hektár. 
- A földvásárlást a helyi földbizottságnak kell jóváhagyni, amely helyben lakó gazdálkodókból áll.

A szomszéd kertje mindig zöldebb? 
Az uniós országok eltérően szabályozzák a termőföld forgalmát, a legtöbb országban előnyt élveznek a helyi gazdálkodók, de cégek sehol nincsenek kizárva és külföldiek is vásárolhatnak. Igaz, a legtöbb uniós országban kevés az eladó terület és olyan magasak az árak, hogy spekulatív céllal nincs értelme vásárolni. Hollandiára és az Egyesült Királyságra a liberális szemlélet a jellemző – azaz bárki, akár külföldi is vehet földet, nem csak a mezőgazdaságból élő személyek.

Romániában bárki szabadon vásárolhat, de a helyben lakó gazdáknak elővásárlási joguk van, ezért 30 napra ki kell függeszteni a vételi szándékot. Tulajdonosi vagy bérleti formában egymillió hektár van külföldiek kezében, közülük a legtöbb olasz és német gazda, nyolc százalékuk pedig magyar. 
Szlovákiában elővásárlási joga van a helyi, a három éve az ágazatban vállalkozóknak és a szomszédos település gazdáinak. Külföldieknek tíz éves szlovákiai tartózkodás, cégeknek tíz éves regisztráció kell a jogosultsághoz. 
Lengyelországban 2016-ig nem vásárolhatnak uniós polgárok termőföldet. 
Ausztriában csak az indíthat mezőgazdasági vállalkozást, akinek az osztrák hatóságok által elismert szakirányú végzettsége van és lakóingatlannal rendelkezik. Elővásárlási joga van a helyi gazdálkodóknak, de az osztrákok nem is szívesen adják el külföldinek a területet. Igaz, az árak is elég drágák ahhoz, hogy spekulatív céllal vásároljon bárki.

Franciaországban szőlő ültetvényt venni bonyolult, de a termőföld tulajdonszerzéséhez sem méret korlátozás, sem előzetes hatósági jóváhagyás nem kapcsolódik. Az adásvétele közjegyzői ellenjegyzéshez kötött. Megyei szinten azonban ellenőrzik a vételárat és elősegítik, hogy a helyi és fiatal gazdálkodók kedvező feltételekkel juthassanak földhöz. Az állam elővásárlási jogával megakadályozhat ügyleteket és a későbbi műveléshez igen szigorú hatósági ellenőrzés kapcsolódik.

Dániában a legnagyobb a szigor. A családi gazdaságokat tekinti alapegységének. A családi gazdaság akkora lehet, amennyit a gazdálkodó saját és családja munkaerejével meg tud művelni. Ez legalább 3 hektár, de nem lehet nagyobb 125 hektárnál, kivéve az állattenyésztéssel foglalkozók, ők legfeljebb 250 hektár legelőterülettel rendelkezhetnek. Két hektár már nem osztható tovább. Szigorú megkötés van arra, hogy csak földművesek juthatnak földhöz és még a termőföldhöz kapcsolódó öröklés is külön szabályozva van, ott sem aprózódhat a birtok.

Hollandiában a legdrágább, Litvániában a legolcsóbb 
Az aranykorona ma már kevesebbet árul el egy föld értékéről, mint az, hogy öntözhető-e, milyenek a földrajzi adottságai, van-e a közelében autóút, vagy hogy 1-2 hektárról, esetleg 10-30 hektáros egybefüggő területről van szó. A Kelet-Európai régióban Magyarországon a legmagasabbak az árak, de az EU-viszonylatban még mindig  rendkívül alacsonyak. Ennek oka a fizetőképes kereslet hiánya és az, hogy a hazai földek jövedelemtermelő képessége alacsonyabb, mint az európai országokban. Ráadásul az is régóta mesterségesen lent tartja az árakat, hogy Magyarországon nem lehet szabadon kereskedni a földekkel. A cégek – Európában máshol nincs erre példa – teljesen ki vannak zárva a földszerzésből. Magyarországon nagy különbség van az árban, a földek minősége és elhelyezkedése alapján: 600 ezer és 2 millió forint között lehet eladni egy hektárt ( 2-7 ezer euró). A jelentősebb mezőgazdasági szektorral bíró tagállamok közül a legmagasabb termőföldárak Hollandiát jellemzik, ahol egy hektár termőföld 20-40 ezer euróba kerül. Dániában hasonlóra becsülik a föld értékét, de adás-vétel alig van. Ausztriában 5-13 ezer euró, Németországban 7-20 ezer euró, Romániában 4-10 ezer euró, Szlovákiában 1-5 ezer euró, Bulgáriában 1-3 ezer euró, Litvániában 500-3 ezer euró egy hektár föld.


Magas a megművelt mezőgazdasági terület aránya 
Az ország területének 79 százaléka: 7,7 millió hektár termőterület. Ennek közel 59 százaléka a szántó, 26 százaléka erdő, 10 százaléka gyep, míg 
5 százalék szőlő vagy gyümölcsös. A megművelt mezőgazdasági terület aránya meghaladja a 60 százalékot: ez európai uniós viszonylatban kiemelkedő, az európai átlag ugyanis 40 százalék. Termőképesség tekintetében a közép-kelet-európai országok nem mutatnak akkora elmaradást a nyugat-európai országokhoz képest, mint ahogy azt a termőföldárak sugallják. Magyarországon tavaly egy hektáron átlagosan 47,9 mázsa búza termett, ami a német teljesítménytől elmarad, de az olasz átlagot felülmúlta.

Szerző: VR-összeállítás   http://www.vg.hu/vallalatok/mezogazdasag/kapuzarasi-panik-a-foldeken-427088

 

 
Önkormányzatok
 
Ingatlan nyílvántartás
 
Mértékegységek,átváltások
 
Termőföld
 
Szövetségek
 
Térképek
 
Ajánlott oldalak
 
Oktatás
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Óra
 
Naptár
2018. Július
HKSCPSV
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 

Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG &#9679; FANTASY SZEREPJÁTÉK &#9679;&#12300;&#914;&#923;SM&#923;IW&#12301; &#9679; FANTASY SZEREPJÁTÉK &#9679; EGY SZIGET + 24 MÁGUS &#9679; FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!