Általános rendezési terv
E dokumentumban rögzítik a belterület határát, valamint rendelkeznek a beépítés módjáról. Az építkezőknek, beruházóknak ehhez ragaszkodniuk kell. A rövidítve árt. néven is ismert önkormányzati rendelet rögzíti azt, hogyan lehet elhelyezni épületeket, milyen lehet a tető és a homlokzat, mekkora lehet az épület (párkánymagasság és a szintek száma), valamint azt, hogy a telkek hány százaléka építhető be. Még az üzlethelyiségek, melléképületek számáról, jellegéről is dönt.

Átlagos belmagasság
A belmagasság a padló és mennyezet közötti távolság. Átlagos mértékének kiszámításához kell némi alapvető matematikai képesség. Vegyük a lakás térfogatát, és osszuk el a hasznos alapterület értékével. A térfogatot szobánként számolhatjuk ki az alapterületből és az adott helyiség magasságából.

Belterület
A települések részeit rendeltetés szerint terület-felhasználási egységekbe sorolják. Ami nem mezőgazdasági jellegű terület, az mind belterületbe tartozik. Ilyenek a lakóterületek, üdülőövezetek, intézményi, ipari és raktár-, valamint zöldterületek. Kül- és belterület is lehet közlekedési útvonal vagy erdő, és „egyéb” rendeltetésű is.

Építmény
A hivatalos meghatározás szerint olyan műszaki alkotás (épület vagy egyéb műtárgy), amely alapozás révén jöhet létre, és a talajtól eltávolítva használatra alkalmatlan. Tehát különbség van az építmény és az épület között, utóbbi szűkebb csoportot jelöl.

Erkély és loggia
A homlokzati síkból kiálló, konzolos vagy függesztett külső tér, amely a mögötte lévő szobához, helyiséghez csatlakozik. Sokan a loggiát is annak tartják, pedig az a homlokzati síkból nem áll ki, három oldalán fallal lezárt és fedett. Még a mélysége is meghatározott: 1,2 méter.

Fagyhatár
Az épület talajcsatlakozásától (alap talajszintje) mért mélység, ameddig a talaj nem fagy át. A meghatározott érték 80 centiméter.

Hasznos alapterület
A vakolt vagy burkolt falsíkokkal határolt teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 190 centiméter. Jelentősége főként tetőterek esetén van, ahol a ferde falsíkok miatt kisebb hasznos alapterület számolható, pedig ott még alacsonyabb bútor, íróasztal vagy ágy elfér.

Lakóépület
Kizárólag vagy túlnyomó részben lakást tartalmazó épület. Ha tehát a garázs nagyobb, mint a lakás alapterülete, lehet, hogy vitatott a lakásjelleg.